สังเกตการสอน ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

การศึกษาและการสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนให้ประโยชน์แก่ข้าพเจ้าดังนี้ 1. ทำให้ข้าพเจ้าได้ฝึกและเตรียมพร้อมความเป็นครู และได้เห็นตัวอย่างที่เป็นทั้งข้อดีและข้อเสีย และสามารถนำมาปรับใช้ในอนาคต 2. ทำให้ข้าพเจ้าได้เข้าใจและเรียนรู้พัฒนาการของเด็กได้ตามสภาพจริง 3. ทำให้ข้าพเจ้าได้เรียนรู้การเรียนการสอน ตลอดจนกิจกรรมที่จัดกับเด็กๆ ในแต่ละวัน 4. ทำให้ข้าพเจ้าเรียนรู้วิธีและเทคนิคต่างๆ เช่น เด็กๆไม่สนใจใ นการทำกิจกรรม ครูก็จะใช้น้ำเสียงที่ดังกว่าปกติ เด็กก็จะหันมาสนใจในกิจกรรมที่ทำอยู่

การออกสอนหน้าชั้นเรียน

การออกไปสอนหน้าชั้นเรียน โดยมีเพื่อน ๆ นักศึกษาเป็นนักเรียนชั้นอนุบาล 3 ค่ะ

สื่อคณิตศาสตร์

เป็นสื่อที่อาจารย์ให้นักศึกษาประดิษฐ์ขึ้นจากวัสดุเหลือใช้เพื่อใช้ในการนับเลข ในคณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัยค่ะ

วันศุกร์ที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2553

เพลงคณิตศาสตร์และคำคล้องจอง


เพลงและคำคล้องจองคณิตศาสตร์

1.กลอนหนึ่ง-สองหนึ่ง สอง มือตีกลอง ตะแล๊ก แทร๊กแทร๊กสาม สี่ ดูให้ดีห้า หก ส่องกระจกเจ็ด แปด ถือปืนแฝดเก้า สิบ กินกล้วยดิบ ปวดท้องร้องโอย โอย

2.กระรอกบอกข่าวกระรอก กระรอก เจ้ามาบอกข่าวขนนุ่ม หางยาว มากันกี่ตัวหนึ่ง สอง สาม สี่ อยู่นี่เป็น ห้ารีบบอกข่าวมา ไม่ต้องตื่นกลัวกระรอกบอกข่าว ว่าฝนจะตกตัวสั่นงันงก ส่งเสียงรัว รัว

3.ขวดห้าใบขวดห้าใบวางอยู่บนกำแพง (ซ้ำ)เราเอาหินปาไปให้มันกลิ้งตกลงมาคงเหลือขวดกี่ใบวางอยู่บนกำแพง ลดลงเหลือสี่(ลดจำนวนขวดลงไปตามลำดับ จนกระทั่งเหลือขวดหนึ่งใบ)ไม่มีขวดเหลือเลยวางอยู่บนกำแพง จะทำอย่างไรกันดี

4.จับปูหนึ่ง สอง สาม สี่ ห้า จับปูม้ามาได้หนึ่งตัวหก เจ็ด แปด เก้า สิบ ปูมันหนีฉันต้องสั่นหัวกลัว ฉันกลัว ฉันกลัว ปูหนีบที่หัวแม่มือลา ล้า ลา ..............................................
5.ซ้าย-ขวาเราใช้อะไร อ๋อมือสองข้างซ้าย ขวา ใช้ต่าง กันบ้างนิดหน่อยมือขวาถนัดกว่า เพราะว่าใช้บ่อยมือซ้ายใช้น้อย ไม่ค่อยถนัดเอย
6.

ซ้าย-ขวาปรบมือข้างซ้าย (ปรบมือทางซ้าย 2 ครั้ง)ปรบมือข้างขวา (ปรบมือทางขวา 2 ครั้ง)พวกเรามาสนุกเฮฮา ปรบมือข้างซ้าย ปรบมือข้างขวา

7.ซ้าย-ขวาเราปักชื่อที่เสื้อด้านขวา ด้านซ้ายนั้นหนามีกระเป๋าเราจำจากเสื้อของเรา เสื้อของเขาก็มีขวา-ซ้ายเอย

8.ซ้าย-ขวา-หน้า-หลัง-กลาง-หนา-บางแม่กระต่ายเดินมา นำหน้าลูกน้อยเดินตามต้อยต้อย สีขาวอยู่หลังสีดำน่าดู เดินอยู่ตรงกลางทางซ้ายหญ้าบาง ทางขวาหนาเอย

9.เท่ากัน-ไม่เท่ากันช้างมีสี่ขา ม้ามีสี่ขาคนเรานั้นหนา สองขา ต่างกันช้างม้า มีขา สี่ขา เท่ากันแต่กับคนนั้น ไม่เท่ากันเอย

10.นกกระจิบนั่นนกบินมาลิบลิบ นกกระจิบ หนึ่ง สอง สาม สี่ ห้าอีกฝูงบินล่องลอยมา หก เจ็ด แปด เก้า สิบ ตัว

11.นกสิบตัวนกสิบตัวเกาะอยู่บนกิ่งไม้ตัวหนึ่งบินไปเหลือเก้าตัว(ลดจำนวนนกลงไปตามลำดับ จนกระทั่งเหลือนกหนึ่งตัว)นกหนึ่งตัวเกาะอยู่บนกิ่งไม้พอมันบินไปก็ไม่มีนกเหลือเลย

12.นับนิ้วมือนี่คือนิ้วมือของฉัน มือฉันนั้นมีสิบนิ้วมือซ้ายฉันมีห้านิ้ว มือขวาก็มีห้านิ้วนับ หนึ่ง สอง สาม สี่ ห้า นับต่อมา หก เจ็ด แปด เก้า สิบนับนิ้วนั้นจงอย่ารีบ นับหนึ่งถึงสิบจำให้ขึ้นใจ

13.บน-ใต้ฉันนอน บนเตียง ส่งเสียง แจ๋วแจ๋วหนูห่ม ผ้าแล้ว ไว้กัน ลมหนาวนอนดิ้น ไปมา ฝันว่า คว้าดาวตื่นมา แสนหนาว ผ้าตก ใต้เตียง

14.บน-ใต้-ใกล้-ไกลลูกเป็ดยืนอยู่ใกล้ ฟางกองใหญ่ใกล้ริมทางลูกหมาวิ่งส่ายหาง ยังอยู่ห่างไกลออกไปลูกนกผกโผบิน แล้วบินเกาะบนไม้ใหญ่กระต่ายขาวแสนตกใจ วิ่งมาใต้ต้นไม้เอย

15.บวก-ลบบ้านฉันมีแก้วน้ำสี่ใบ ครูให้อีกสามใบนะเธอมารวมกันนับดีดีซิเออ ดูซิเธอรวมกันได้เจ็ดใบบ้านฉันมีแก้วน้ำเจ็ดใบ หายไปสามใบนะเธอฉันหาแก้วแล้วไม่เจอ ดูซิเออเหลือเพียงสี่ใบ

16.เป็ดห้าตัวเป็ดน้อยห้าตัวเตาะแตะตามกัน เดินเพลิดเพลินมาในไพวัลย์ก๊าบ ก๊าบ ก๊าบ แม่เรียกเสียงดัง เป็ดน้อยสี่ตัวกลับมาน่าชัง(ถึงไม่กลับเลยแนะเออน่าชัง)แม่เป็ดขนงามเดินตามลูกไป ก๊าบ ก๊าบ ก๊าบ กึกก้องในไพวัลย์ก๊าบ ก๊าบ ก๊าบ แม่เรียกเสียงดัง เป็ดน้อยห้าตัวกลับมาดีจัง

17.มาก-น้อยแม่ให้ เงินพี่ วันนี้ ห้าบาทแต่ฉัน ได้ขาด สองบาท ใช่ไหมฉันได้ สามบาท น้อยกว่า เสียใจพี่ได้ มากกว่า ยิ้มร่า ยินดี

18.มาก-น้อย,เท่า-ไม่เท่า,สูง-ต่ำ,สั้น-ยาวมีเด็กสองคน วิ่งวนเลี้ยงไก่คนสูงถือไม้ อันยาวหนักหนามีไก่สิบตัว มากจนลายตาอีกคนน้อยกว่า ห้าตัววิ่งไวถือไม้อันสั้น เขานั้นตัวต่ำ(เตี้ย)นับไก่น่าขัน เท่ากันหรือไม่ห้าตัว สิบตัว รีบนับเร็วไวสูง-ต่ำมีไก่ ไม่เท่ากันเลย

19.แม่ไก่-ลูกไก่หนึ่ง สอง สามและสี่ แม่ไก่มีลูกสี่ตัวลูกจ๋าอย่าทำชั่ว จงเกรงกลัวเรื่องบาปกรรมลูกเจี๊ยบต่างรักแม่ จึงมีแต่เชื่อฟังคำทำดีทุกเช้าค่ำ หากทำชั่วจะเป็นทุกข์แม่มองเจี๊ยบทั้งสี่ เป็นเด็กดีแล้วมีสุขจึงร้องว่า “กุ๊ก กุ๊ก” แม่รักลูกทุกทุกตัว

20.แม่ไก่ออกไข่แม่ไก่ออกไข่วันละฟอง ไข่วันละฟองแม่ไก่ของฉันไข่ทุกวัน หนึ่งวันได้ไข่หนึ่งฟอง (นับต่อไปเรื่อยๆ)แม่ไก่ของฉันไข่ทุกวัน สิบวันได้ไข่สิบฟอง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น